Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Aнгажименти и цели

Изслушваме Вашите притеснения, разбираме цялостната ситуация и целите, които си поставяте, и Ви предоставяме безплатни, безпристрастни насоки и информация.
Полагаме всички усилия да задоволим нуждите на хората, на които служим
Отнасяме се с уважение и респект към всеки, потърсил нашата помощ като внимателно, любезно и приятелски изслушваме всеки един от тях.
Своевременно отговаряме на кореспонденцията, изпратена до нас.
Наемаме емпатични, опитни и висококвалифицирани служители.
Непрекъснато усъвършенстваме и подобряваме нашите програми и услуги чрез:
– Покана за обратна връзка от клиенти и заинтересовани страни
– Регистрация и поддържане на членство и акредитация с признати акредитиращи органи и с професионални асоциации
Стремим се да предоставяме услуги, които са достъпни и отговарят на нуждите на нашите клиенти.
Осигурим навременен и лесен достъп до услуги и програми посредством различни методи
Предоставяме ясна, стегната и точна информация и решаваме възможно най-много въпроси още на първата среща.
Честни сме, справедливи, последователни и неосъждащи към всеки, на когото помагаме.
Поддържаме най-високите нива на дискретност и поверителност.
Ако смятате, че не сме изпълнили ангажимента си към клиентите или имаме някаква възможност за подобрение, моля, уведомете ни.