Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Ние съветваме при задлъжнялост,
не предоставяме кредити!