Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

В България човек не може да фалира. Защо това е проблем?

Януари 18, 2024
admin

България е една от малкото европейски държави, които не разполагат с действащо законодателство, уреждащо т. нар. “личен фалит”, както и с механизъм за преструктуриране на задълженията на хора, които нямат възможност да ги покриват.

В същото време, Европейският съюз прие нова директива за кредитите, която задължава страните членки да осигурят безплатни дългови консултантски услуги. Тя ще влезе в сила през 2025 или най-късно през 2026 г., като се предвиждат и санкции за неизпълнението ѝ.

Прочетете цялата статия: https://dbr.bg/8814