Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

🌟 ИСТИНСКО Е 🌟

Октомври 5, 2023
admin

За първи път в историята на Европейския съюз новата кредитна директива задължава предоставянето на безплатни консултантски услуги за дълг във всяка европейска държава-членка. Член 36, параграф 1 ясно гласи: „Държавите-членки са длъжни да осигурят наличието на независими консултантски услуги по дълга на потребителите, изправени пред или потенциално изправени пред финансови затруднения, като за такива услуги се прилагат само минимални такси.“

Какво означава това за потребителите? Това означава, че хората във финансови затруднения ще имат достъп до безплатни независими професионални консултантски услуги за дългове, които могат да ги насочат към по-стабилно финансово бъдеще.

Но това не е всичко! Директивата също така изисква от кредиторите да установят процеси и политики за ранно идентифициране на потребители, изправени пред финансови предизвикателства. След това тези лица ще бъдат безпроблемно насочени към лесно достъпни консултантски услуги по дълга.

Консултантските услуги по дълга играят решаваща роля в подпомагането на хората да преодолеят финансовите затруднения. Те проправят пътя за хората да си възвърнат достъпа до финансови дейности, да подобрят своето финансово и цялостно благосъстояние, да се интегрират отново в икономическия живот и да насърчат социалното включване. В крайна сметка това проправя пътя към достоен и достоен живот.

Европейската мрежа за потребителски дългове (ECDN) и ТЕМИДА са напълно ангажирани да подкрепят и улесняват инициативи, насочени към повишаване на капацитета на България за прилагане на тези основни услуги.

Това е значителна стъпка напред за Европейския съюз и България, която гарантира, че финансовата помощ и подкрепа са лесно достъпни за нуждаещите се. Нека работим заедно, за да окажем положително влияние върху живота на хората в цяла Европа и България. 💪 #EUDebtDirective #FinancialWellbeing #EuropeanUnion #ECDN #TEMIDA #BulgariaCapacityBuilding