Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Разбиране на дълговия и кредитния пейзаж на България през 2023 г.

Септември 27, 2023
admin

Докато навлизаме в периода след лятото на 2023 г., направихме анализ на 4 фактора за отделни лица в България със свежи данни за по-добро разбиране:

1) Потребителски контекст в България от началото на 2023 г
Показателят за доверието на потребителите в България се повиши до -25,5 през Q3 от -28,7 през Q2. Потребителите бяха по-малко песимистични, с инфлация от 7,7 през август в сравнение с върховете в началото на годината от около 16% по отношение на:
– тяхното финансово състояние за следващите 12 месеца (-15,0 срещу -20,3 през Q2),
– очакванията им за общата икономическа ситуация в страната през следващите 12 месеца (-27,4 срещу -28,6), на
– техните намерения за закупуване на кола през следващите 12 месеца (-79,3 срещу -80,2) и за изграждане или закупуване на дом през следващите 12 месеца (-90,2 срещу -92,4).
Но оценката на потребителите за бюджета на домакинствата се е влошила (-3,7 срещу -2,9), както и перспективите им за спестявания през следващите 12 месеца (-61,6 срещу -59,6) и способността им да спестяват днес (-52,3 срещу -46,9). източник: Национален статистически институт, България

2) Темп на растеж на пазара на потребителски кредити: От началото на годината до август 2023 г. България е свидетел на стабилен растеж на своя пазар на потребителски кредити, с приблизителен темп на растеж от 6,2% за банките, 9,2% за финансовия лизинг, 10% за не банково дело (БНБ, 23 септември). Потребителски кредит в България представен през юли 2023 г., 35961.15 млн. лв.

3) Необслужвани заеми (NPL): Нивото на необслужваните заеми (NPL) е решаващ показател за финансовата стабилност на страната. България продължава да поддържа сравнително ниско съотношение на необслужваните кредити под 6% от началото на 2023 г., но отразява ли това реалността?

4) Финансова грамотност: Финансовата грамотност играе ключова роля в отговорното управление на дълга и кредита. В България се полагат усилия за повишаване на финансовата грамотност на гражданите. Има обаче още работа за вършене. Проучване на Евробарометър на Европейската комисия, публикувано на 18 юли, показва, че повече от 54% от българите имат средни финансови познания и 26% ниски, което подчертава важността на продължаващото образование в тази област. За справка, като цяло гражданите на ЕС са 64% на средно ниво, а останалите 18% на ниско ниво.

В този динамичен финансов пейзаж е изключително важно хората да бъдат информирани и да вземат информирани решения за своите финанси.

Помислете за тези съвети:
– Създайте бюджет и се придържайте към него.
– Разберете правилата и условията на всеки кредитен продукт, който използвате.
– Инвестирайте във вашето финансово образование, за да правите информиран избор.
– Не забравяйте, че финансовото благополучие е пътуване и с правилните знания и отговорни действия можете да управлявате ефективно дълга и кредитния пейзаж