Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Дарение

donation

Независимо дали сте физическо лице, компания или фондация, има много възможности да си сътрудничим и работим заедно, за да развием солидарност и взаимопомощ в обществото ни.

Ако желаете да направите дарение, по-долу ще намерите банковите детайли на фондацията, както и полезна информация за данъчни облекчения при дарения направени към ЮЛНЦ със статут в обществена полза :

Титуляр: ФППС ТЕМИДА
IBAN: BG45STSA93000027887847
Банка: Банка ДСК

Данъчно облекчение

 
Търговски дружества и еднолични търговци
Могат да признаят за данъчни цели счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от счетоводната печалба.
Физически лица
Имат право да използват данъчно облекчение за дарение като намаляват общата си годишна данъчна основа с направени през годината дарения, като приспадането е с до 5 на сто от общата годишна данъчна основа.