Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Процес за разрешаване на жалби в Темида

Темида се ангажира с отлично качество на грижата за нашите клиенти.

Притесненията, които споделяте ни дават възможност да подобрим услугите си. Ще се опитаме да посрещнем Вашите притеснения и да решим проблемите по безпристрастен, своевременен, професионален и поверителен начин.
Ако не сте доволни от нашите услуги, бихте могли да подадете жалба, като нашето отношение ще продължи да бъде справедливо и безпристрастно.

Следната процедура ще Ви помогне при решаването на Вашата жалба:

Стъпка 1
Опитайте се да разрешите проблема с член от персонала, който Ви помага директно. Това може да се осъществи по най-удобния за Вас начин на комуникация (т.е. чрез имейл, телефон или лично).

Стъпка 2
Ако проблемът не може да бъде разрешен с член от персонала на Темида, свържете се с нашия изпълнителен директор.
Бъдете готови да предоставите кратко описание на въпроса в писмен вид с Вашето име и  телефонен номер.
Ние ще се свържем с Вас в рамките на два (2) работни дни, за да изясним и/или да отговорим на Вашите въпроси.

Стъпка 3
Ако не сте получили удовлетворително разрешение на Вашите въпроси чрез Стъпка 1 или 2, можете да насочите въпросите  си към нашия Административен отдел в писмен вид на имейл: [email protected]