Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Как да предоговорим дълга си?

Август 3, 2023
admin

СТЪПКА 1: Използваме анализ на ситуацията с кредитите: Осигуряваме копие от най-актуалното кредитно извлечение и отчет за сметките, за да излезете със списък на всички кредитори и колко дължите. 

СТЪПКА 2: Подготовка за договаряне на условията за кредитиране
Формализираме аргументите за договаряне на условията на заема за клиента, след като се разбере ситуацията и се  определи  сумата, която сте в състояние да платите въз основа на изчисление на бюджета. 

Пишем на всеки кредитор и го уведомяваме за желанието да платите дълга, но с преглед на лихвения процент или чрез удължаване на срока за изплащане, за да намалите размера на месечната вноска.

СТЪПКА 3: Започване на преговори
Кредиторът може да предложи план за преодоляване на затрудненията, който включва намаляване на плащанията или лихвените проценти за определен период от време. Ако представителят на отдела за обслужване на клиенти отказва да обсъди искането Ви, просто помолете да говорите с ръководител и отправете отново Вашето искане. Не забравяйте да получите всяко споразумение писмено, за предпочитане на фирмена бланка, преди да извършите плащане.

СТЪПКА 4: Подгответе се за контра-оферта 

СТЪПКА 5: Получаване на споразумението в писмена форма

СТЪПКА 6:  Помагаме да промените поведението си и да наблюдавате бюджета, уговаряме се да провеждаме редовна «кръстосана проверка» с клиентите.

Често финансовите институции са отворени за намиране на решение и предоговаряне на условията!

събираме актуална информация за
съществуващи кредити и дължими суми, както и актуалната справка от Централния кредитен
регистър относно съдържащата се в него информация за Вашата кредитна задлъжнялост.