Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Какви са вашите права?

Август 3, 2023
admin

Има няколко закона, които определят  правата Ви като кредитополучатели. Ако не сте юрист, вероятно няма да прочетете  всеки от тези закони. Трябва поне да се запознаете с правата си. Осъзнаването на Вашите права и отговорностите на кредиторите и други небанкови  предприятия , предоставящи парични заеми,  ще Ви помогне да знаете как правилно да се отговори на проблеми, които възникват и да се избегнат критични ситуации за Вас и Вашия кредитор.

 

 

Полезни адреси

На следния линк можете да намерите  пълната задължителна информация, валидна за всички доставчици на кредити в Европа https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/standard_european_consumer_credit_information_en.pdf

Можете да подадете жалба до Комисията за защита на потребителите (КЗК) за повечето финансови компании, които нарушават тези права. КЗК може да наложи глоба или санкция срещу дружеството или може да отнесе Вашия случай до Комисия за съгласуване на сектори или друг орган за алтернативно разрешаване на спорове, който може да препоръча и да изиска от компанията да коригира дейността си в рамките на закона.

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/spisuk_adr_2018.pdf.