Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Какво да проверите, за да направите добър избор на кредит?

Август 3, 2023
admin

Ние Ви подкрепяме да поддържате ясен ума си и концентрацията си при проверката на своята кредитоспособност преди да изберете кредит и преди да подпишете договор. 
Ние не сме брокер и не можем да Ви посъветваме за конкретни кредити, но Ви помагаме да сте по-критични и да оцените реалния си финансов капацитет

Преди да изберете кредит :

 • Проучете каква е Вашата настояща ситуация по отношение на “приходи” и “разходи” (включително вече взетите кредити), както и за използване на бюджета като инструмент за планиране и оценка.
 • Предизвикателството на  търговските оферти, главно, ако се видят по телевизията 
 • Изяснете реалния коефициент на разходите по кредита, наричан ГПР  и сравнете с този на други банки, като сравнявате ябълка с ябълка.
 • Не забравяйте допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които не са известни на банката и които не са включени в общата стойност на кредита като:
  • Съответните нотариални такси, дължими за учредяване на ипотека в полза на банката;
  • Съответните нотариални и държавни такси, дължими за подновяване и анулиране на обезпеченията, учредени в полза на банката;
  • Оценка на имуществото.
 • Формализирайте погасителния си план, предвидете ясни месечни разходи и планирайте почивката си като ползвате бюджета за преценка.

Преди да подпишете договор:

 • Проверете дали следната информация е ясна и четлива:
  • Самоличността и адреса на страните по договора (кредитната институция и Вие);
  • Видът на кредита;
  • Общата сума на заема и условията за предоставяне на средствата;
  • Продължителността на кредита, размера, броя и честотата на погасителните дати;
  • Лихвеният процент по кредита и условията, приложими за този лихвен процент;
  • Годишният процент на разходите (ГПР) и общата дължима сума;
  • Условията за изплащане;
  • Условията за приемане или отказ на договора за кредит;
  • Информация, свързана с изпълнението на договора (предсрочно погасяване, прекратяване на договора, неизпълнение, обезщетение за забава и т.н.);
  • Информация, свързана с решаването на спорове