Независима организация с нестопанска цел за финансова грамотност и безплатни съвети за дългове

Нашата мисия и ДНК

our-mission
ПРЕДОСТАВЯМЕ ПРЕВАНТИВНА ПОМОЩ ПО ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ
Предлагаме обучение и подкрепа, за да информираме хората за финансовите аспекти в ежедневието им. Предоставяме безплатни съвети, за да помогнем на семействата да изберат подходящо решение за финансиране, да управляват бюджета си оптимално всеки ден. Една от основните ни мисии е да предупреждаваме домакинствата за рисковете, свързани с прекомерното задлъжняване и теглене на кредити.
Чрез лични срещи и конферентни разговори, финансовите експерти на Фондацията осъществяват дейности по превенция с финансов, правен и психологически фокус. Целим да осигурим по-добра осведоменост за финансите като цяло и по-добро управление на средствата на домакинствата на месечна база.
СЪВЕТВАМЕ И НОСИМ ПОДКРЕПА ПРИ СИТУАЦИЯ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
Помагаме на задлъжнели лица да разберат финансовото си положение и проблема. Съдействаме им да създадат свой собствен план за действие при воденето на преговори с кредиторите, при изготвянето на стратегия за преструктуриране и рефинансиране, обясняваме правата на всички страни, като предоставяме юридически и финансов експертен опит и анализ на договорите за кредити. Идентифицираме злоупотреби със заеми и изготвяме шаблони, които да се използват от длъжниците в защита на техните права. Осигуряваме индивидуални консултации и психологическа подкрепа, включително и за домакинството, страдащо от ситуацията. Целим намаляване дела на необслужваните кредити и увеличение на средствата за живеене.
Измерваме действията на нашата мисия чрез намаляване на процента на необслужвани заеми и увеличение на месечните средства за живот